Bestemming voor locatie voormalig omroep pompstation

Er zit ein­de­lijk be­we­ging in het al ja­ren braak­lig­gen­de per­ceel ’s-Gra­ve­land­se­weg 72 in Hil­ver­sum. Bij de ge­meen­te is een plan in­ge­diend om er veer­tien twee-on­der-één kap­wo­nin­gen te bou­wen.

Het gaat om een lan­ge strook grond van­af de ’s-Gra­ve­land­se­weg tot aan de Hoge Naar­der­weg ter hoog­te van het raad­huis. Het ter­rein loopt pa­ral­lel aan de Ko­nin­gin­ne­weg. Op het stuk grond rust nu nog een be­drijfs­be­stem­ming. Een ont­werp­be­stem­mings­plan om er wo­ning­bouw mo­ge­lijk te ma­ken ligt ter in­za­ge bij de ge­meen­te.

Lan­ge tijd was het ter­rein in ge­bruik bij de om­roep als par­keer­plaats. Ook stond er een ben­zi­ne­pomp voor om­roep­per­so­neel. De laat­ste ja­ren staat er een hek voor de en­tree en is het ter­rein een gro­te wil­der­nis.

Lees het hele artikel op Gooi en Eemlander

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*