Beeld en Geluid doet onderzoek naar AV-collecties

Beeld en Geluid start met een jaarlijks onderzoek naar de trends en ontwikkelingen binnen audiovisuele collecties in Nederland. Het is de bedoeling dat de enquête voor de TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland leidt tot initiatieven voor het netwerk van collectiehouders (AVA-Net). Het onderzoek wordt gehouden onder onder erfgoedinstellingen, zoals archieven, bibliotheken, musea en onder lokale en regionale omroepen. Met de resultaten willen we een helder beeld geven van de staat, de grootte en de groei van av-collecties in Nederland.

Steeds meer instellingen krijgen te maken met beheer, behoud en ontsluiting van digitale audiovisuele collecties. Een lastig proces door de grote hoeveelheden formaten en het snelle verval van veel van het opgeslagen materiaal. Daarnaast een kostbaar proces waardoor het van belang is om te kijken of investeringen gedeeld kunnen worden en men van elkaars infrastructuur gebruik kan maken. 

De enquête concentreert zich op zeven indicatoren die naar boven zijn gekomen na uitgebreide interviews met zeven verschillende spelers uit het veld. De indicatoren zijn:

  • Digitalisering (denk aan de hoeveelheid die wel of niet gedigitaliseerd moet worden, welk materiaal met voorrang zou moet hebben gezien de staat van het materiaal en de mogelijkheden om het digitaliseren zelf te doen of niet)
  • Acquisitie (waarbij rechten een rol spelen en bijvoorbeeld: de toe- en afname van het digitale av-materiaal)
  • Born Digital (er wordt steeds meer interessant av-materiaal gemaakt dat van oorsprong al digitaal is, hoe neemt dat toe en hoe wordt er met dit materiaal omgegaan
  • IT-infrastuctuur (wie heeft er een eigen digitaal archief, wie slaat daar ook av-materiaal in op en hoeveel instellingen besteden het uit of moeten nog een structuur opzetten)
  • Beschikbaarstelling (hoeveel van het AV-materiaal kan – online- worden gedeeld)
  • Organisatie (hoeveel professionals en vrijwilliger houden zich bezig met av-materiaal, welke scholings- en kennisbehoeftes zijn er)
  • Financiën 

De enquête is eind november verstuurd en de resultaten en analyse van de TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland zullen in het eerste kwartaal van 2016 worden gepubliceerd. Beeld en Geluid wil – in zijn rol als knooppunt binnen de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed – met deze jaarlijkse terugkerende monitor de beheerders van av-collecties in Nederland inzicht geven in de staat van kennis en beheer van AV-collecties in Nederland. Met de resultaten kunnen (nieuwe) initiatieven worden opgezet.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*