Arjan Lock voorzitter van College van Omroepen

Het College van Omroepen (CvO), waarin de landelijke omroepen zijn vertegenwoordigd, adviseert de raad van toezicht en de raad van bestuur van de NPO gevraagd en ongevraagd over het beleid inzake het media-aanbod van de landelijke publieke omroep. De bevoegdheden van het CvO zijn vastgelegd in de Mediawet. Zo wordt het college geraadpleegd bij het vaststellen van de profielen van de aanbodkanalen, het concessiebeleidsplan en de begroting. Ook wordt in het CvO het bredere bestuurlijke gesprek gevoerd en wordt gezamenlijk visie en strategie ontwikkeld.

Arjan Lock: “Gerard Timmer heeft de omroepen nadrukkelijk een gezicht gegeven in de publieke discussie. Die lijn zullen wij zeker voortzetten. Een onafhankelijk en pluriform publiek bestel is bij uitstek de plek waar publieke waarden tot hun recht komen. Het is cruciaal dat de publieke omroepen, als belangrijke spelers, krachtig ondersteund worden. Het CvO zal daarom een vuist maken tegen de dreigende bezuinigingen op de publieke omroep. Een belangrijk speerpunt is wat ons betreft een heldere visie op de publieke omroep, ook na 2020. Een sterkere online positionering hoort daarbij.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*