Amma Asante nieuwe voorzitter Commissariaat voor de Media

Amma Asante is door staatssecretaris Gunay Uslu van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap per 15 september 2022 benoemd tot voorzitter van het Commissariaat voor de Media. De benoeming is voor de duur van vijf jaar. Amma Asante volgt Renate Eringa-Wensing op die deze functie momenteel als interim-voorzitter bekleedt.

Amma Asante is volgens het Commissariaat een ervaren professional met ruime inhoudelijke kennis van het sociaal domein en ervaring in uiteenlopende rollen, zoals voorzitter, manager, onderzoeker en adviseur. Zij beschikt over veel politieke en bestuurlijke ervaring.

Peter Eijsvoogel en Steven Flipse, beiden lid van het college van commissarissen, zijn verheugd over de benoeming van Amma Asante.
Eijsvoogel: “Amma is bestuurlijk, politiek en maatschappelijk sensitief en heeft natuurlijk gezag. Zij weet maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar concrete acties. In een tijd waarin onze taak relevanter is dan ooit door onder andere een steeds groter en complexer wordend mediabestel is deze kwaliteit van grote waarde voor ons.”
Flipse: “Amma is doordrongen van het belang en de meerwaarde van pluriformiteit. Ook in de media. Ik zie in haar een krachtig voorzitter en prettige collega om samen de uitdagingen waar het Commissariaat voor staat aan te gaan. Wij bedanken Renate Eringa-Wensing voor haar grote inzet voor onze organisatie.”

Amma Asante was van 1998 tot 2006 lid van de gemeenteraad van Amsterdam. Van 2016 tot 2017 was zij Tweede Kamerlid en voerde het woord over hoger onderwijs en laaggeletterdheid. Daarnaast heeft zij ervaring als bestuurder en toezichthouder bij maatschappelijke organisaties. Door haar politieke en bestuurlijke werkzaamheden beschikt Amma over een breed zakelijk netwerk op landelijk niveau.

Over het college van commissarissen
Het college van commissarissen bestaat uit drie commissarissen waarvan twee parttime, die gezamenlijk belast zijn met de bestuurlijke besluitvorming. Het college geeft daarnaast als collectief richting, benoemt resultaten en geeft de beleidskaders mee. De dagelijkse leiding en de aansturing van de organisatie is belegd bij de fulltime collegevoorzitter.

6 Comments

 1. Weer een politieke benoeming! Voormalig kamerlid en gemeenteraadslid voor de PvdA en tegelijk sinds kort ook lid van Bij1.

  Het commissariaat heeft al een lastige tijd gehad. Een partijpolitieke benoeming kunnen ze niet echt gebruiken waarom doet de d66 staatssecretaris dit??

 2. Hoe moet het verder met het CvdM-onderzoekt “processen ter voorkoming van belangenverstrengeling bij NPO” als zo een politicus wordt benoemd als verantwoordelijk persoon en eigenlijk zelf onderdeel is van de politiek. Die moet dus het onderzoek leiden naar de verstrengeling tussen politiek en NPO. Die gaat dus ook over Martijn van Dam, die PvdA politicus is geweest en dus partijcollega van Assante.

  De benoeming is onderdeel van netwerkcorruptie, zo lijkt het.

 3. Zo raar om mensen met een politieke achtergrond als ‘politieke benoeming’ te bestempelen. Als iemand rechtstreeks uit de kamerbankjes zo’n functie krijgt, ja, dan lijkt me dat vriendjespolitiek, maar als je haar profiel op Linkedin bekijkt zie je dat ze al een eeuwigheid niet meer politiek actief is. En een partijlidmaatschap hebben wel meer mensen hoor, het is alleen maar goed als iemand daar helder over is.

 4. Ik heb haar wel op tv gezien. Ze praat vrolijk zonder meel in de mond. Hoe dat bij cvm gaat, moet nog blijken. Ik geef haar een kans

 5. Ten eerste is minder dan 2 % lid van een politieke partij dus ja er zijn er meer maar uitermate weinig en dan zijner nog minder die politiek actief zijn geweest. Shula Rijxman was als d66er misschien niet politiek actief (nu wel als Amsterdams wethouder) maar de belangenverstrengelingen komen nu naar buiten.

  Amma Assange was in 2016-2017 tweede kamerlid en van 1998 tot 2006 in Amsterdam politiek actief voor de PvdA. Bij de laatste landelijke verkiezingen van 2021 stond ze op de kandidatenlijst voor de tweede kamer en werd niet gekozen (had alleen met voorkeurstemmen gekund gezien de positie). Dat is niet zo lang geleden.

  De opmerking dat haar politieke betrokkenheid van eeuwigheid geleden is gezien haar kandidatuur bij de laatste verkiezingen is onzin.

  Dat ze een mooie cv heeft als vooral adviseur of lid raad van toezicht van vooral publieke organisaties zegt niets over haar kennis en kunde van media en juridische mediavraagstukken en haar rol als waakhond van de media die ze per september zal hebben. Er waren mensen die dat beter kunnen om te beginnen de huidige interim-voorzitter die er al enkele jaren zit.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*