‘Agenda­s­et­ten­de talk­show’ vervangt DWDD

Nu ’De we­reld draait door’ (DWDD) van­af vol­gend jaar nog maar zes maan­den per jaar op tv is te zien, komt er plek voor nieuw ta­lent op de vroe­ge avond. Het is de be­doe­ling dat er het hele jaar door een ‘a­genda­s­et­ten­de talk­show’ in de voor­avond te zien is bij de pu­blie­ke om­roep, zo bleek bij de sei­zoens­pre­sen­ta­tie in Hil­ver­sum.

On­langs werd be­kend dat DWDD van­af 2018 al­leen nog in de herfst en win­ter is te zien. Het in­kor­ten van het sei­zoen ge­beurt op ver­zoek van pre­sen­ta­tor Mat­thijs van Nieuw­kerk, die meer tijd wil voor an­de­re pro­gram­ma’s.

NPO-voor­zit­ter Shu­la Rijx­man: “Er ont­staat daar­door ruim­te voor nieuw ta­lent op de voor­avond. Ruim­te voor een heel nieu­we lich­ting pro­gram­ma­ma­kers.” Als het aan haar ligt, wordt een pre­sen­ta­tri­ce het ge­zicht van deze talk­show.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*