ACM gaat impact analyseren van nieuw luisterplatform publieke omroep

De publieke omroep wil met een nieuw luisterplatform zijn positie verstevigen in de nog jonge markt voor podcasts. De Autoriteit Consument & Markt neemt de nieuwe dienst onder de loep.

De NPO heeft een aanvraag gedaan voor een nieuw luisterplatform dat alle podcasts van de publieke omroepen bundelt en toegankelijk aanbiedt aan het publiek. Voor deze nieuwe dienst is instemming nodig van de minister voor Media, die zijn besluit baseert op adviezen en analyses van de Raad voor Cultuur, het Commissariaat voor de Media en de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Deze week schetste NDP Nieuwsmedia in haar eerste inbreng, bedoeld voor de drie adviserende organen, de positie van nieuwsuitgevers op de nog jonge markt voor podcasts. Journalistieke podcasts zijn populair onder de jongste doelgroepen en vormen daarmee een belangrijk middel om jongeren vertrouwd te maken met kwaliteitsjournalistiek.

De markt voor podcasts is volop in ontwikkeling. Op aspecten als bijvoorbeeld kwaliteit, pluriformiteit, toegankelijkheid en distributie zijn de kaarten verre van geschud. En zoals de NPO erkent, voor podcasts zijn nog geen stabiele verdienmodellen gevonden.

Met het oog op een pluriform aanbod van journalistieke podcasts vraagt NDP Nieuwsmedia de drie organen het beoogde nieuwe luisterplatform van de NPO zorgvuldig te analyseren. Op basis van de adviezen en analyses zal de verantwoordelijk minister in de loop van 2022 een conceptbesluit nemen.

3 Comments

  1. Worden ze eindelijk wakker uit hun winterslaap in Hilversum? Het is wel wat laat maar de managers hebben ontdekt dar er meer is dan lineaire tv & radio. Wie weet komt het ooit nog goed. Hoewel, er zal wel weer verzuiling gaan plaats vinden en dan komt het toch weer niet goed. En gaan ze onderling weer ruzie maken en naar elkaar wijzen als het fout gaat. (Iets met geschiedenis die zich weer aan het herhalen is???)

  2. Onder welke steen lag jij Jack? Stichting NPO doet al lange tijd haar best on-demand een ding te maken. Kijk naar NPO Start, dat als experiment begon in 2003 als Uitzending Gemist! En zie daarnaast de vele veranderingen aan de radio websites de laatste jaren, met als doel on-demand te pushen.

    Lees je even in voordat je boos op alles en iedereen gaat zijn.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*