Partnerbijdrage

Slob stimuleert onderzoeksjournalistiek

Door: Stichting RPO - July 6, 2018

Structureel geld voor innovatie, projecten en opleidingen

Vanwege het belang en de kwetsbaarheid van onderzoeksjournalistiek, stelt het Kabinet structureel € 5 miljoen euro beschikbaar om onderzoeksjournalistiek in Nederland te bevorderen.

Dit bedrag is opgenomen in het Regeerakkoord. Besteding van deze middelen in 2018 ziet er als volgt uit:

  • Stimuleren van journalistieke producties, met name regionaal en lokaal, via een budget van € 1 miljoen per jaar bij het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.
  • Stimuleren van innovatie en samenwerking in de journalistieke sector, met name regionaal en lokaal, via een budget van € 3 miljoen euro per jaar bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.
  • Voor talentontwikkeling en professionalisering van onderzoeksjournalisten komt € 1 miljoen per jaar beschikbaar.

Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

De resultaten van het onderzoek naar de stand van zaken van onderzoeksjournalistiek in Nederland, laten zien dat aan deze drie lijnen ook op de lange termijn behoefte is. Het voornemen van de minister is om de middelen vanaf 2019 structureel grotendeels op dezelfde manier in te zetten, als de eerste ervaringen met de plannen voor dit jaar dit ook ondersteunen.

Onzorgvuldigheden of inhoudelijke feedback? Meld het ons.


« NVJ: 'NPO vergroot invloed op inhoud' Blog: ‘Cord Sleepers gaan ontwaken’ »

Deze site is gemaakt door Two Kings en draait op Bolt.