Overview for Blog

Blog Patrick Kicken: 'Herhaling bij de radio'

Het is zomertijd dus we zien veel herhalingen op TV. Normaalste zaak van de wereld. En
helemaal niet zo erg als het lijkt. Wat maakt mij het nou uit of iets voor een tweede of zelfs
derde keer op TV is, als ik het nog niet gezien heb is het nieuw voor mij. Zelfde geldt voor
een tweedehandszaak waar ik ooit was, waar boven de deur hing ‘Nieuw voor U!’.

Door: Patrick Kicken - August 13, 2018


Blog Erik de Zwart: 'Summer Of Love'

"In de gevangenis?” vroeg de norse Rus­sische Uber-chauf­feur toen ik hem vertelde dat ik ooit in zijn geboortestad Novosibirsk geweest was.

Door: Erik de Zwart - August 5, 2018


Blog: ‘Bad Banks is slechte keuze voor nasynchronisatie’

Het NPO-experiment om de Duitse serie Bad Banks na te synchroniseren voor mensen die doorgaans geen programma’s met ondertitels kijken heeft afgelopen week veel kritiek gekregen. Voor sommige kijkers brachten de ‘opgeplakte stemmen’ weinig kijkplezier en anderen gaven aan dat het leren lezen door nagesynchroniseerde programma’s niet gestimuleerd zou worden. In een land met meer dan 1,3 miljoen laaggeletterden en analfabeten is het NPO-experiment om nieuwe doelgroepen te bereiken die moeite hebben met ondertitels begrijpelijk. De keuze om juist deze serie na te synchroniseren is echter onverstandig.

Door: Richard Otto - August 1, 2018


Blog: ‘Reclame hoort bij Publieke Omroep’

Diverse omroeporganisaties hebben in de media aangegeven het liefst een reclamevrije publieke omroep te willen zien. Vooral in een tijd van bezuinigingen is dit echter zeer onverstandig.

Door: Richard Otto - July 31, 2018


Blog: ‘Tijd voor de Omroeper 2.0’

[blog Richard Otto] Veel omroepen missen een gezicht en daarom is het tijd dat de omroeper een comeback maakt. Uiteraard wel in een andere vorm dan de programma-aankondiger ‘met spruitjeslucht’ zoals we die tot 15 jaar terug zagen. Door de EPG’s en on-demand kijken is de oude omroep(s)ter immers achterhaald.

Door: Richard Otto - July 30, 2018


Blog Erik de Zwart: 'IJveren voor muziekles'

Het was me het popweekje wel! Eerst Roger Hodgson van Supertramp aan­kondigen en daarna Steven Van Zandt interviewen, ofte­wel Little Steven, de gitarist van Bruce Springsteen.

- July 29, 2018


Blog Wim Bekkers: ‘Red Radio 1! ‘

‘Sport Is Ons Leven’ ofwel SIOL is de naam van de voetbalclub van Katwijk aan de Maas. Deze intrigerende slogan gaat de NOS-radiobazen kennelijk nog niet ver genoeg. Want afgaande op de manier waarop zij omgaan met Radio 1, de enige informatieve radiozender van de publieke omroep, is hun leidraad: Sport Is HET Leven!

Door: Wim Bekkers - July 26, 2018


Blog Jan Slagter: ‘Journalistieke vrijheid’

De redactie van ‘Meldpunt!’ ontving vorig jaar mails van oud-leden van ouderenbond ANBO. Zij maakten zich zorgen over de ANBO en vroegen zich af wat er over is van het geld dat leden hadden opgebracht, nadat de bond een ingrijpende reorganisatie doorvoerde onder regie van directeur Liane den Haan. Samen met journalistieke website Follow the Money (FTM) voerden we diepgravend onderzoek uit en ontdekten dat het aantal leden fors was gedaald van 180.000 naar 103.500, terwijl van het eigen vermogen van de vereniging dat in 2013 nog 4 miljoen euro bedroeg, in 2016 nog maar 2,4 miljoen euro over was.

Door: Jan Slagter - July 25, 2018


Tijd voor één Europees videoplatform

[Blog Richard Otto] Ruim 30 jaar geleden werd er door diverse Europese publieke omroepen, waaronder ARD, RTE en NOS de zender Europa TV opgezet. Een succes werd het niet, gewoonweg omdat er geen urgentie was. Na enkele maanden was het budget van tientallen miljoenen weggesmolten en ging het hoofdkantoor van de omroep in Hilversum dicht. Anno 2018 is het televisielandschap totaal veranderd en is de nood om samen te werken wel hoog.

Door: Richard Otto - July 23, 2018


Blog Jan Slagter: ‘Wij groeien het hardst’

Fantastisch nieuws deze week van het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM). Uit de nieuwste oplagecijfers van magazines blijkt dat MAX Magazine over het tweede kwartaal 2017 tot en met het tweede kwartaal 2018 van alle tijdschriften in Nederland het snelst groeiende magazine is geweest!

Door: Jan Slagter - July 10, 2018


Blog Erik de Zwart: 'Daar hebben we Gordon aan overgehouden'

Eind jaren 80 keek ik veel Amerikaanse televisie. Ik kon in Loosdrecht de uit­zendingen van AFN (American Forces Network) vanuit vliegbasis Soester­berg ontvangen.

Door: Erik de Zwart - July 7, 2018


Blog Margo Smit: 'Congres ombudsmannen'

Dat nieuws niet stopt aan de grens is een waarheid als een koe. Dat ook klágen over nieuws daar niet stopt, werd nog eens onderstreept tijdens het congres van nieuwsombudsmannen, dat tussen 3 en 6 juni jl. in Nederland werd gehouden. En al varieerden de moedertalen van Amerikaans tot Zuid-Afrikaans, zo niet de klachten van het publiek. Slordig of verhullend taalgebruik, vermeende vooringenomenheid of domme fouten, hate speech en scheldpartijen... de vijfendertig deelnemers herkenden het allemaal.

Door: Margo Smit (Ombudsman NPO) - July 6, 2018


Deze site is gemaakt door Two Kings en draait op Bolt.